برگزاری کارگاه آموزشی در شرکت آب و فاضلاب فارس
1395/03/12


شرکت پارس ایمن تجهیز میهن با هدف ارتقاء دانش پرسنل شرکت آبفا استان فارس کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم های نوین پایش لحظه ای با حضور مدرسینی از اروپا دراین  شرکت برگزار نمود .
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، این شرکت به منظور شناخت و آنالیز انواع سیستم های پایش لحظه ای ، با توجه به مکانیزم فرآیند و همچنین شناخت روش های نوین کنترل کیفی و گند زدایی آب ،نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم های نوین پایش لحظه ای با حضور مهندس محمد علی قلندری رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ، معاونین و مدیران شرکت آبفا فارس و جمعی از کارشناسان و مسئولین بهره برداری این شرکت در امور های آبفا تابعه در شهرستان های استان اقدام نمود . بنا بر این گزارش شرکت کنندگان در این کارگاه که با ارائه مدرسینی از کشور های آلمان ، اتریش (آقایان کریستین آپفل مشاور در زمینه آب وفاصلاب و محیط زیست و آقای ولفرام سامر مدیریت کمپانی Sommer و نماینده ایرانی شرکتی بین المللی grundfos همراه بود ، با نوین ترین روش های شناخت و آنالیز انواع سیستم های پایش لحظه ای ، با توجه به مکانیزم فرآیند و همچنین شناخت روش های نوین کنترل کیفی و گند زدایی آب آشنا گردیدند. برگزاری کارگاه آموزشی در شرکت آب و فاضلاب فارس