Pe COD

آنالایزر Pe COD

 Pe COD 

از این آنالایزر جهت اندازه گیری و مانیتورینگ کیفیت ( بار آلودگی ) آب استفاده می گردد.
روش کار با این دستگاه بسیار آسان بوده و بدون استفاده از یون دی کرومات و در زمان کمتر از 15 دقیقه قابلیت سنجش COD  را دارد . روش اندازه گیری این آنالایزر بر پایه ی نانو تکنولوژی بوده و در شرایطی که روش های سنتی موجود در بسیاری از مواد دارای محدودیت هایی جهت سنجش پارامتر COD  بودند ولی این روش قادر به اندازه گیری سریع COD  برای کلیه ی صنایع از قبیل : تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، آزمایشگاهها و دیگر صنایع مرتبط می باشد و به عبارت دیگر کابرد وسیع این دستگاه آن را به یک آنالایزر ایده آل و مطلوب برای سنجش COD  تبدیل کرده است .
این آنالایزر دارای تائید سازمان حفاظت محیط زیست کانادا واقع در اونتاریو بوده که شماره استاندارد آن E 3515  می باشد.همچنین در ماه می سال 2016 ، MISA  ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی اونتاریو برای کنترل واحدهای صنتی ) نیز این روش را به عنوان روش جایگزین سنتی ( دی کرومات ) مورد تائید قرار داده است .