دستگاه سنجش COD بصورت پرتابل - دستگاه سنجش COD بصورت پرتابل مدل Pe COD - منتک - من تک - mantech

دستگاه سنجش COD بصورت پرتابل مدل Pe COD

دستگاه سنجش COD  بصورت پرتابل 

قابلیت های دیگر دستگاه : 

✔ مجهز به باطری قابل شارج جهت کارکرد مداوم دستگاه در محیط 
✔ اندازه کوچک و وزن پایین دستگاه قابلیت استفاده پرتابل را امکان پذیر می سازد ( وزن دستگاه به همراه کیف حمل و نقل آن 4.5 Kg  است )
✔ قابلیت ارائه نتایج COD  بطور مستقیم و بر اساس واحد mg/lit 
✔ هزینه بسیار پایین آزمایشات به ازای هر نمونه 
✔ به جهت بالا بودن قدرت اکسیداسیون ، در این روش نتایج دارای دقت ، صحت و تکرار پذیری بسیار بالایی می باشد.
✔ توانایی سنجش COD  در انواع مختلف نمونه ها ، حتی در شرایطی که غلظت یون کلراید بالا باشد.
✔ نیاز به فضای بسیار کم ( mm235*375 ) 
✔ کارکرد بسیار آسان دستگاه