دستگاه سنجش COD به صورت اتوماتیک ، At – Line مدل Pe COD - من تک - منتک - mantech - مدل Pe COD

دستگاه سنجش COD به صورت اتوماتیک ، At – Line مدل Pe COD

دستگاه سنجش COD  به صورت اتوماتیک ، At – Line  

قابلیت های دیگر دستگاه : 
✔ توانایی نمونه برداری مداوم و اتوماتیک در بازه های زمانی قابل تعریف 
✔ مجهز به کالیبراسیون ، شستشو ونمونه برداری اتوماتیک 
✔ انتخابی : سیستم اتوماتیک تنظیم کننده PH  محلول 
✔ امکان اتصال مستقیم دستگاه به جریان نمونه 
✔ نرم افزار بسیار کاربردی و آسان جهت اپراتوری 
✔ امکان افزایش و کنترل پارامترهای دیگر علاوه بر COD 
✔ قابلیت ارائه نتایج COD  بطور مستقیم و بر اساس واحد Mg/lit 
✔ هزینه پایین آزمایشات به ازای هر نمونه 
✔ به جهت بالا بودن قدرت اکسیداسیون در این روش نتایج دارای دقت ، صحت و تکرار پذیری بسیار بالایی می باشد.
✔ توانایی سنجش COD  در انواع مختلف نمونه ها ، حتی در شرایطی که غلظت یون کلراید بالا باشد .