پروژه نصب دبی سنج غیر تماسی در فاضلاب جنوب تهران

این شرکت در زمستان سال 1395 اقدام به نصب و راه اندازی  سیستم دبی سنج آنلاین  در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های فاضلاب کشور ( تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران – واقع در شهر ری ) بر روی خروجی تصفیه خانه نموده و این دستگاه هم اکنون مورد بهره برداری قراره گرفته است.
مشخصات دستگاه دبی سنج ارائه شده از سوی این شرکت:
دبی سنج مدل SQ-15a از کمپانی SOMMER
✔ اندازه گیری همزمان دبی ، سرعت سطحی و Level توسط تکنولوژی غیر تماسی و از نوع راداری 
✔ نمایش همزمان پارامترهای مذکور بر روی صفحه نمایش LCD و دیتالاگر ساخت شرمت پارس ایمن تجهیز میهن 
✔ انتقال داده ها بر روی سرور و قابلیت دریافت کلیه داده بصورت جدول (محیط Excel )  و چارت (گراف) و مقایسه همزمان میزان دبی ، سرعت جریان و Level و بررسی گچونگی ارتباط بین این پارامتر های
موارد ذیل توسط شرکت پارس ایمن تجهیز میهن در طی این پروژه انجام شده :
✔ حمل ، نصب و راه اندازی
✔ آموزش استفاده از دستگاه 
✔ مناسب سازی محل نصب دستگاه 
✔ آماده کردن زیر ساخت مناسب برای نصب صحیح و اصولی دستگاه و فراهم کردن شرایطی برای مقاوت بیشتر دستگاه در برابر بارندگی و آب و هوای نا مناسب