اجرای سیستم پایش لحظه ای (Online) برای تصفیه خانه های آب شرب شهر تهران

اجرای سیستم پایش لحظه ای (Online)  برای تصفیه خانه های آب شرب  شهر تهران در خصوص اندازه گیری پارامترها  ( تصفیه خانه های شماره 1، 2، 3، 4 و 5 ) بعنوان یکی از بزرگترین و قدرتمند ترین پروژه های  شرکت بوده که در سال 1386 توسط این شرکت مورد نصب و راه اندازی قرار گرفت و تا کنون در حال کار می باشد. کارکرد مداوم سنسورهای نصب شده بیش از 9 سال  در این مراکز خاص و استراتژیک ملزم به  نصب علمی و کیفیت بالای کالاهای ارائه شده و خدمات پس از فروش این شرکت می باشد.