خرید سه دستگاه سیستم خنثی گاز کلر

خرید سه دستگاه سیستم خنثی گاز کلر

حمل،نصب،آموزش و راه اندازی سه دستگاه خنثی ساز گاز کلر از کمپانی آلدوس آلمان

16/11/1387

20/05/1388

- شرکت آب و فاضلاب تهران

- تصفیه خانه کن

- تصفیه خانه جلالیه

- تلمبه خانه اصفهانک